Θέσεις Εργασίας

  • Στελέχη Εξυπηρέτησης Πελατών και Τηλεφωνικών Πωλήσεων – 6ωρη απασχόληση
  •    δείτε λεπτομέρειες

  • Στελέχη Εξυπηρέτησης Πελατών και Τηλεφωνικών Πωλήσεων – 5ωρη απασχόληση
  •    δείτε λεπτομέρειες

  • Στελέχη Εξυπηρέτησης Πελατών και Τηλεφωνικών Πωλήσεων – 4ωρη απασχόληση
  •    δείτε λεπτομέρειες

  • Πωλητές Β2Β
  •    δείτε λεπτομέρειες