Πωλήσεις

 • Τηλεφωνικές πωλήσεις σε ιδιώτες
 • Τηλεφωνικές Πωλήσεις σε SOHO – SME
 • Πωλήσεις door to door σε ιδιώτες
 • Πωλήσεις door to door σε SOHO – SME
 • Πωλήσεις σε μεγάλες εταιρείες
 • Δημιουργία leads για μελλοντικές πωλήσεις
 • Κλείσιμο ραντεβού σε μεγάλες επιχειρήσεις για επισκέψεις πωλητών
 • Πωλήσεις εντός και εκτός καταστημάτων με promoters

Πλήρης υποστήριξη και ενημέρωση για τις πωλήσεις με:

 • Λίστες πωλήσεων (ανα ώρα-ημέρα-μηνα κλπ)
 • Καταγραφή στοιχείων η επιχειρησιακών πληροφοριοών των πελατών με στόχο την περαιτέρω ανάλυση.
 • Επικαιροποίηση του πελατολογίου της εταιρείας στοχεύοντας στην αξιόπιστη βάση δεδομένων.
 • Κατηγοριοποίηση των πελατών της εταιρείας με οποιοδήποτε κριτήριο ζητηθεί